Informații utile

Depozite bancare la termen: dobânzi, documente, legislație

Începând din data de 21.03.2016, dobânzile standard pentru depozitele bancare la termen sunt valabile pentru sume de până la 1 milion de EURO sau echivalent per client.

Idea Bank S.A. este instituție de credit participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România, în limita plafonului maxim comunicate de acesta (100.000 de euro). Mai multe detalii pot fi consultate aici: www.fgdb.ro

Poți consulta mai jos informațiile pentru deponenți conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.