Cunoașterea Clientelei, Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului Idea Bank S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de cunoaștere a clientelei și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, banca noastră urmărește o gestionare prudentă a riscului și a unor sisteme eficiente de control intern, inclusiv a riscului de prevenire a fenomenului de spălare a banilor și de utilizare a sistemului financiar bancar în scopul finanțării actelor de terorism.

Normele interne sunt elaborate în concordanță cu cerințele prevăzute în Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism republicată, cu prevederile Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului și cu alte reglementări legale în vigoare cu incidență în acest domeniu.

De asemenea, Idea Bank S.A. funcționează în acord cu prevederile Regulamentului BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și cu Ordonanța de Urgență nr, 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea tranzacțională desfășurată în cadrul unităților operative ale Idea Bank SĂ este conformă cu prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către și din Iran, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 (Regulamentul nr. 961/2010) și Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare.