În baza parteneriatului încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice, clienții persoane fizice ai Idea::Bank pot achita sume reprezentând contribuții, taxe și impozite la casieriile băncii.

Pentru a putea efectua oricare din tipurile de plăți menționate anterior clientul Idea::Bank este suficient să furnizeze angajaților băncii informații detaliate cu privire la suma datorată la buget, precum și tipul impozitului (pe venituri din cedarea folosinței bunurilor, taxe consulare, impozit pe clădiri, terenuri și mijloace de transport etc.) sau sume datorate pentru plata amenzilor, către orice primărie, indiferent de județul în care aceasta este localizată.