Depozitele, inclusiv sumele din conturile deschise în orice moneda la Idea Bank S.A. sunt garantate de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România.

Plafonul de garantare (suma maximă platibilă unui deponent garantat per instituție de credit) este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Persoanele fizice și persoanele juridice care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii au depozitele garantate, conform dispozițiilor legale.

Informații suplimentare privind Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar din Romania sunt disponibile pe websiteul FGDB - aici

Descărcând fisierul de mai jos vei putea parcurge toate detaliile legate de informațiile pentru deponenți conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.