Descărcând fișierele de mai jos vei putea parcurge toate detaliile legate de Condițiile Generale de funcționare a produselor și serviciilor bancare pe care le aplicăm în activitatea cu partenerii noștri, clienți persoane fizice sau clienți persoane juridice.

 

Persoane Fizice

Stimate client, 
 
Te informăm că potrivit prevederilor legale în vigoare, vei putea exercita oricând dreptul de acces, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal și libera circulație a acestora (personal și/sau prin împuterniciți), prin transmiterea către Idea::Bank sau depunerea în orice Unitate teritorială, a unei cereri scrise, datate și semnate, fără a fi necesar să atașezi acestei cereri și o copie a actului de identitate.
 
În acest sens, îți aducem la cunoștință că a fost actualizat art. 44.9 din Condițiile Generale de Funcționare a Produselor și Serviciilor Bancare - Persoane Fizice - versiunea 2 în vigoare din data de 25 ianuarie 2017. Începând cu data de 15 septembrie 2017, va intra în vigoare versiunea 3 a Condițiilor Generale de Funcționare a Produselor si Serviciilor Bancare - Persoane Fizice aplicabile în cadrul Idea::Bank, iar articolul menționat anterior va avea următoarea formulare: „ Clientul (personal și/sau prin Împuterniciti) își poate exercita dreptul de acces, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție prin transmiterea către Bancă, în orice Unitate teritorială, a unei cereri scrise, datate și semnate, la care Banca va răspunde în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.”.
 
Îți mulțumim!

Condiții Generale de Funcționare a Produselor și Serviciilor Bancare - Persoane Fizice, în vigoare de la 15 septembrie 2017

 

Persoane Juridice

Stimate client, 
 
Te informăm că potrivit prevederilor legale în vigoare, vei putea exercita oricând dreptul de acces, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal și libera circulație a acestora (personal și/sau prin Împuterniciți), prin transmiterea către Idea::Bank sau depunerea în orice Unitate teritorială, a unei cereri scrise, datate și semnate, fără a fi necesar să atașezi acestei cereri și o copie a actului de identitate. 
 
În acest sens, îți aducem la cunoștință că a fost actualizat art. 42.9 din Condițiile Generale de Funcționare a Produselor și Serviciilor Bancare - Persoane Juridice - versiunea 2 în vigoare din data de 25 ianuarie 2017. Începând cu data de 15 septembrie 2017, va intra în vigoare versiunea 3 a Condițiilor Generale de Funcționare a Produselor și Serviciilor Bancare - Persoane Juridice aplicabile în cadrul Idea::Bank, iar articolul menționat anterior va avea următoarea formulare: „ Clientul/Reprezentantul legal declară expres ca a luat cunoștință de prevederile Legii nr. 677/2001 cu privire la drepturile persoanei ale cărei date personale sunt prelucrate, și anume: dreptul de acces, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție. Aceste drepturi pot fi exercitate, în  limitele legi, prin transmiterea către Bancă, în orice Unitate teritorială, a unei cereri scrise, datate și semnate, la care Banca va răspunde în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.”.
 
Îți mulțumim! 

Condiții Generale de Funcționare a Produselor și Serviciilor Bancare - Persoane Juridice, în vigoare de la 15 septembrie 2017