Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr.38/2015, privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE, privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

CSALB are misiunea de a organiza, administra și monitoriza soluționarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori și comercianții a căror activitate este reglementată, autorizată și supravegheată/monitorizată de Banca Națională a României, precum și sucursalele comercianților ce desfășoară activități pe teritoriul României în domeniul bancar.

Procedurile SAL organizate de CSALB se desfășoară în afara instanței și constau în intervenția unui conciliator care, în funcție de procedura aleasă de consumator, poate propune sau impune o soluție părților. Procedurile SAL organizate de CSALB sunt voluntare, independente, imparțiale, transparente, eficace, rapide și echitabile.

Mai multe detalii privind CSALB puteți afla accesând pagina de internet www.csalb.ro

 

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar