Ce este EaSI?

Programul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (Employment and Social Innovation - EaSI)

EaSI este Programul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Sociala (Employment and Social Innovation), oferit de către Fondul European de Investiții (FEI).

Idea::Bank beneficiază de suportul Uniunii Europene și al Fondului European pentru Investiții Strategice (FEIS), ca intermediar în cadrul Programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială. 

Mai multe detalii cu privire la Programul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială pe pagina oficială a Comisiei Europene și pe pagina Fondului European pentru Investiții.

Garanția EaSI

Garanție oferită de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de Investitii (FEI)- Programul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI)

 • obiectivul principal este creșterea disponibilității și accesibilității microfinanțării.
 • este oferită gratuit, nu presupune costuri din partea beneficiarului final, microintreprinderea.
 • garanția este disponibilă prin intermediul bancilor comerciale care au aderat la acest program. 

Cadrul legal și obiective:

 • 11 decembrie 2013, prin Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială ("EaSI") și de modificare a Deciziei nr. 283/2010 privind instituirea unei microfinanțări europene “Progress Microfinance Facility”, a fost adoptată Facilitatea pentru ocuparea forței de muncă și incluziunea socială ("regulamentul"). EaSI stabilește, printre altele, mecanismul de garantare EaSI ("mecanismul de garantare"), care este finanțat de Uniunea Europeană și este gestionat de FEI.
 • 22 iunie 2015, Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie și FEI au încheiat un acord de delegare (modificat si actualizat, denumit "Acordul de delegare"), în temeiul căruia FEI a fost încredințat să pună în aplicare și să gestioneze, printre altele, mecanismul de garantare. 

Cine poate beneficia de garantia EaSI?

Instrumentul de garantare EaSI este dedicat microintreprinderilor, asa cum sunt acestea definite in conformitate cu Recomandarea Comisiei (2003/361 / CE).

Este compania ta o microîntreprindere?

 • compania trebuie să desfășoare o activitate independentă;
 • are mai puțin de 10 angajați, conform ultimului bilant anual depus;
 • cifra de afaceri anuală și activele totale nu depășesc 2 000 000 EUR pentru ultimul an financiar incheiat.

În ce condiții poate obține compania ta garanția EaSI?

 • are sediul și funcționează în România;
 • afacerea funcționează de cel puțin 24 luni și nu au avut loc schimbări în structura acționariatului sau în ceea ce priveste domeniul principal de activitate în ultimele 12 luni calendaristice;
 • înregistrează o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri și are capacitate de rambursare a datoriilor;
 • atat microîntreprinderea cat și asociații au un istoric de plată favorabil și nu înregistrează popriri pe conturi, restanțe față de furnizori, bănci, instituții financiare și autorități fiscale;
 • nu face obiectul unei proceduri colective de insolvență / faliment / concordat preventiv și nu se află în dificultate financiara (de exemplu: înregistrează pierderi acumulate de mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății);
 • nu are o concentrare substanțială asupra unuia sau mai multor sectoare restricționate.

Idea::Bank va efectua analiza pe baza informațiilor de mai sus și a situațiilor financiar-contabile prezentate, conform reglementărilor interne.

Produse de creditare cu garanție EaSI

Alege cea mai potrivită soluție de creditare cu garanție EaSI pentru afacerea ta!

 

Idea::EaSI Quick

 

Credit rapid pentru finanțarea activității curente cu garanție EaSI - aici

 

Idea::EaSI Invest

 

Credit de investiții cu garanție EaSI - aici

 

Mai multe detalii despre Programul pentru Ocuparea Forței de Munca și Inovare Sociala (Employment and Social Innovation), oferit de către Fondul European de Investiții (FEI):

http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/social/microfinance

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

 

Finanțarea pentru care s-a acordat sprijin beneficiază de sprijinul Uniunii Europene în cadrul mecanismului de garantare stabilit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și în cadrul Fondului european pentru investiții strategice („FEIS”), instituit în cadrul planului de investiții pentru Europa. Scopul FEIS este de a contribui la susținerea finanțării și a punerii în aplicare a investițiilor productive în Uniunea Europeană și de a facilita accesul la finanțare. Informații suplimentare despre FEIS sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe Twitter (#investEU).