Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

WEB site-ul www.idea-bank.ro aparține instituției de credit Idea Bank SA (“’Idea :: Bank”), cu sediul în B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etaj 6, sector 2, București, având cod unic de înregistrare RO 10318789, atribut fiscal R, nr. de ordine la Registrul Comerțului J40/2416/1998, nr. Registru bancar 40-043.

ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, trebuie să obțineți acces la World Wide Web.  Idea::Bank S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.  De asemenea, vizitatorii și utilizatorii site-ului sunt rugați să se asigure că sunt autorizați din punct de vedere juridic să se conecteze la prezentul site în ţara de la care se stabileşte conexiunea.

Prin termenul "vizitator" al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul "utilizator" al site-ului se înțelege orice "vizitator" care se înregistrează ca "utilizator" prin completarea unui formular de înregistrare.

DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Idea::Bank S.A. oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopurile expres prevăzute în site . Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Idea::Bank sau de afiliații/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a Idea::Bank.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Idea::Bank sau a afiliaților/partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris din partea Idea::Bank . În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al Idea::Bank, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Idea::Bank și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip. Idea::Bank sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Idea::Bank nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de formă, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Idea::Bank nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Idea::Bank prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Idea::Bank își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului său securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Idea::Bank  sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

REGULI DE UTILIZARE:

Sunt interzise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, cu excepția celor puse la dispoziție de Idea::Bank și marcate corespunzător în acest sens ;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Idea::Bank sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Idea::Bank care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Idea::Bank ;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Idea::Bank prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Idea::Bank va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Idea::Bank își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Idea::Bank nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Idea::Bank poate schimba în orice moment conținutul și condițiile defolosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Idea::Bank şi sunt proprietatea ei exclusivă. Idea::Bank depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site. Cu toate acestea, Idea::Bank nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici este rugată să contacteze oricare din unitățile Idea::Bank pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Idea::Bank nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

Idea::Bank nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general și produse bancare sau de asigurări sau consultanță de investiții în special, venind din partea Idea::Bank. Acest site nu poate fi folosit drept sursă de recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind destinate analize

Idea::Bank nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Idea::Bank a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la sediul Idea::Bank  sau la adresa de email office@idea-bank.ro.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții.

Idea::Bank nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Idea Bank S.A („IDEA BANK”) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum și cu prevederile legislației naționale în vigoare.

Idea Bank S.A. este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 769.

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO – Data Protection Officer) al IDEA BANK poate fi contactat la adresa de email: dpo@idea-bank.ro

Mai multe detalii regăsiți în pagina dedicată Prelucrării datelor cu caracter personal.

POLITICA COOKIES

Site-ul folosește "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate. Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cele administrate de noi, ușurând accesul permament al unui utilizator la un site. Această tehnologie ne permite să adaptăm siteul la nevoile dvs. Dacă nu doriți informații colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care va permite să respingeți sau să acceptați caracteristicile/funcțiile Cookies. Dar vă rugăm să rețineți că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilități ale serviciilor noastre online. Google, ca un furnizor terț, folosește cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe diverse site-uri de pe Internet pe care dvs le puteți accesa. Utilizarea modulului cookie DART de către Google face posibilă difuzarea de anunțuri către dvs. pe baza accesării de către dvs. a site-ului idea-bank.ro și a altor site-uri de pe Internet. Utilizatorii pot renunța la utilizarea modulului cookie DART, consultând politica de confidențialitate a rețelelor de publicitate și de conținut Google. Idea::Bank  își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Datele colectate sunt informații statistice generale (inclusiv date demografice cum ar fi de exemplu: genul, vârsta, proveniența). Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web, oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/  pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site. Aceste caracteristici analizate sunt cunoscute ca indicatori de măsurare web.